بودجه برای اضافه حقوق کارمندان97

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر خواهد یافت؟
پیش بینی دولت در بودجه سال آینده براي افزایش حقوق کارمندان تا پنج درصد است.
با ابلاغ بخشنامه بودجه براي پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی
در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا
دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین
معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به
عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است.
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر خواهد یافت؟
پیش بینی دولت در بودجه سال آینده براي افزایش حقوق کارمندان تا پنج درصد است.
با ابلاغ بخشنامه بودجه براي پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی
در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا
دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین
معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به
عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است.
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر خواهد یافت؟
پیش بینی دولت در بودجه سال آینده براي افزایش حقوق کارمندان تا پنج درصد است.
با ابلاغ بخشنامه بودجه براي پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی
در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا
دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین
معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به
عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است.
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر خواهد یافت؟
پیش بینی دولت در بودجه سال آینده براي افزایش حقوق کارمندان تا پنج درصد است.
با ابلاغ بخشنامه بودجه براي پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی
در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا
دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین
معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به
عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است.
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر خواهد یافت؟
پیش بینی دولت در بودجه سال آینده براي افزایش حقوق کارمندان تا پنج درصد است.
با ابلاغ بخشنامه بودجه براي پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی
در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا
دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین
معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به
عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است.
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر خواهد یافت؟
پیش بینی دولت در بودجه سال آینده براي افزایش حقوق کارمندان تا پنج درصد است.
با ابلاغ بخشنامه بودجه براي پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی
در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا
دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین
معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به
عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است.
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر خواهد یافت؟
پیش بینی دولت در بودجه سال آینده براي افزایش حقوق کارمندان تا پنج درصد است.
با ابلاغ بخشنامه بودجه براي پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی
در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا
دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین
معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به
عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است.
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۷ چقدر خواهد یافت؟
پیش بینی دولت در بودجه سال آینده براي افزایش حقوق کارمندان تا پنج درصد است.
با ابلاغ بخشنامه بودجه براي پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی
در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا
دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین
معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به
عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است.
ایجاد هر تعطیلی جدید، به این معناست که باید از محل بودجه عمومی، یک روز
کامل به حدود ۴ میلیون حقوق بگیر دولت -سوای بازنشستگان و از کارافتادگان-
دستمزد داد بدون اینکه سر کار بروند. همچنین، هر تعطیلی جدید به این معناست
که در آن روز، ۴ ونیم میلیون دانشجو به دانشگاه و ۱۲ و نیم میلیون دانش
آموز مدرسه نمی روند ãäÈÚ
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودجه این نهاد را براي ۲ سال آینده مورد تصویب قرار داد که نسبت به دوره قبل ۵ درصد کاهش داشته است.به گزارش مشرق، سازمان ملل متحد از تصویب بودجه ۵.۴ میلیارد دلاری این نهاد در مجمع عمومی براي یک دوره ۲ ساله خبر داد. این بودجه که نسبت به دوره قبل ۵ درصد کاهش داشته براي سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تصویب شده است و از مبلغ پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل ۱۹۳ میلیون دلار کمتر است.براساس این گزارش، این بودجه براي فعالیتهای مختلف سازمان
به گزارش سایت خبر فوری
به نقل از سایت اعتمادآنلاین،غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه
و نایب رییس فراکسیون مستقلین با بیان اینکه دولت برمبنای نرخ تورم مانع
رشد حقوق کارکنان نشود، ، گفت: می خواهم از دولت خواهش کنم که باتوجه به
مشکلات معیشتی مردم اقدام مناسبی در خصوص افزایش حقوق انجام دهند.ادامه خبر ãäÈÚ
مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی حقوق جزا و جرم شناسی را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، مشاوره انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، تراز و رتبه قبولی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، آینده شغلی و بازار کار رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، بدون کنکور رشته حقوق جزا و جرم شناسی و همچنین معرفی پذیرش دانشگاه های دولتی و آزاد در این رشته و غیره ... [ادامه م
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با ابراز نگرانی از وجود اهداف سیاسی دولت در شعار بودجه‌ریزی عملیاتی گفت: ممکن است در قالب بودجه‌ریزی عملیاتی، بودجه دستگاه‌هایی که با دولت هماهنگ نیستند قطع شود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ãäÈÚ
مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی حقوق محیط زیست را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته حقوق محیط زیست ، مشاوره انتخاب رشته حقوق محیط زیست ، تراز و رتبه قبولی در رشته حقوق محیط زیست ، آینده شغلی و بازار کار رشته حقوق محیط زیست ، دروس رشته حقوق محیط زیست ، بدون کنکور رشته حقوق محیط زیست و همچنین معرفی پذیرش دانشگاه های دولتی و آزاد در این رشته و غیره ... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ãäÈÚ
حقوق بشر مطلب ویژه - حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق اولین مقاله مقالات حقوق بشر - nashreedalat حقوق بشر (human riqhts قرارداد, قرارداد کار, قسامه, کلاهبرداری, مقالات حقوق جزا, مقاله, حقوق بشر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد این مقاله نیازمند حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی Images of مقاله حقوق بشر حقوق بشر از علومى است که با مطالعه میان رشته اى در آن به آموز
مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی حقوق مالکیت فکری را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته حقوق مالکیت فکری ، مشاوره انتخاب رشته حقوق مالکیت فکری ، تراز رتبه قبولی در رشته حقوق مالکیت فکری ، آینده شغلی و بازار کار رشته حقوق مالکیت فکری ، دروس رشته حقوق مالکیت فکری ، بدون کنکور رشته حقوق مالکیت فکری و همچنین معرفی پذیرش دانشگاه های دولتی و آزاد در این رشته و غیره ... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ..
به گزارش سایت خبر فوری
به نقل از خبرگزاری ایسنا، رحیم زارع اظهار کرد: کلیات لایحه بودجه ۹۷ با
حضور معاونین و مسئولان سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون اقتصادی مورد
بررسی قرار گرفت. در این جلسه شفافیت درآمدهای حاصل از فروش نفت و صادرات و
شفافیت در ارقام مندرج در بودجه ۹۷ مورد تاکید قرار گرفت.وی افزود: در
ادامه کلیات لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون اقتصادی به رای گذاشته شد که با
اکثریت آرا تصویب شد. کمیسیون ادامه وارد بررسی جزئیات این لایحه شد.زار
بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسبدانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و تحقیق درباره بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در درباره بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد
براي بهبود روش ارائه طراحی سایت
ریسپانسیو پیش از این نیز مطالبی ذکر شد که می توانید به کار ببرید. اما در
این میان براي طراحی سایت ریسپانسیو مشکلی وجود دارد. اندازه صفحات وب هر
روز بزرگتر می شوند. متوسط اندازه صفحه وب 1532 کیلوبایت است و این میزان
هر روز بیشتر و بیشتر می شود. این مسئله براي صاحبان سایت و  کاربران مشکل
آفرین می شود.براي ارائه طراحی سایت
ریسپانسیو باید در نظر داشت که صفحات بزرگتر منجر به عملکرد کندتر و هزینه
های پهنای باند ب
سهم هر ایرانی از بودجه
خراسان، 23 آذر 1396هر سیگاری چقدر مالیات و هر راننده چقدر جریمه خواهد داد؟


دولت، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرد. اگر چه بودجه کل کشور
(شامل بودجه عمومی و شرکت های دولتی) نسبت به سال گذشته، 22 درصد افزایش را
نشان می دهد، اما دارای تغییرات نسبتاً مشهودی نسبت به آن است. به طوری که
در آن بودجه عمرانی دولت و درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه امسال، کاهش
یافته و در عوض درآمدهای مالیاتی افزایش داشت
کارآموزی حسابداری شرکت نفت
تعداد صفحات : 80 صفحه
بخش اول: حقوق پایه فوق العاده کارگران
مقدمه
اهداف و مزایای سیستم
خلاصه
روش عملیات
انتقال اطلاعات
ضمایم (حقوق پایه)
فوق العاده بدی آب و هوا
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران
فوق العاده  نوبتکاری صبح و عصر
فوق العاده اضافه کاری
مقررات مربوط به مرخصی کارکنان
بخش  –  وام ها
مزایای وامها
تبادل اطلاعات
بخش  –  استخدام
بخش دوم
خالص
پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد. doc
پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد. doc

            نوع فایل: word قابل ویرایش 70 صفحه   چکیده: در نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرک و سابقه افراد حقوق و پایه در نظر گرفته می شود و در ضمن نوع شغل نیز می تواند بر میزان حقوق موثر باشد. در این نرم افزار ساعت حضور و غیاب از ساعت سیستم خوانده می شود و ساعت مرخصی بر حقوق ماهیانه تاثیر می گذارد میزان تاخیر روزانه نیز بریا هر
مقالات حقوق اساسی ،‌ مقالات حقوقی، تحقیق حقوق اساسی حقوق اساسی رشته­ی از حقوق عامه داخلی است در این مقاله ، ضمن مطالعه کلی قضیه قانون اساسی دانلود تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ----- دانلود تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1. احقاق مقالات - mehdipashaeilaw.blogfahttp (مقاله مقاله درباره حقوق اساسی - دانلود رایگان دانلود رایگان اولا حوزه اجرای حقوق اساسی قلمرو کشور است و مستقیما نمی تواند از مرزهای کشور مقاله رشته حقوق با عنو
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان یک تبعیض واضح بوده و اصل تبعیض سبب نارضایتی شده است.سمیه محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهرضا با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید به این نکته اشاره کرد که این موضوع به صورت قانون در برنامه ششم توسعه آورده شده اما اجرایی نشده و باید در بودجه سال 97 منابع مالی در نظر گرفته شود.وی افزود: بازنشستگان هموا
پاورپوینت بررسی بودجه ریزی استراتژیک
RSS feed.


پاورپوینت بررسی بودجه ریزی استراتژیک
دسته: حسابداری
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1215 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 42 پاورپوینت بررسی بودجه ریزی استراتژیک در 42 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxفهرست مطالببودجه و بودجه ریزیتعریف بودجهبودجه ریزیچرا باید بودجه‏ریزی صورت گیرد؟ضرورت بودجه ریزی در سازمان هااهداف اصلی  بودجه ریزیفواید بودجه ریزیفرایند بودجه بندیمراحل فرایند بودجه ری
پاورپوینت بررسی بودجه ریزی استراتژیک
RSS feed.


پاورپوینت بررسی بودجه ریزی استراتژیک
دسته: حسابداری
بازدید: 145 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1215 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 42 پاورپوینت بررسی بودجه ریزی استراتژیک در 42 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxفهرست مطالببودجه و بودجه ریزیتعریف بودجهبودجه ریزیچرا باید بودجه‏ریزی صورت گیرد؟ضرورت بودجه ریزی در سازمان هااهداف اصلی  بودجه ریزیفواید بودجه ریزیفرایند بودجه بندیمراحل فرایند بودجه ر
-پایان نامه حقوق پایان نامه رشته حقوق دانلود پایان نامه حقوقی پایان نامه حقوقی دانلود پایان نامه رشته حقوق (سایت مرجع پایان نامه حقوق) (سایت پایان نامه حقوق) (سایت دانلود پایان نامه حقوق) (گرایش جزا عمومی خصوصی) جدید : پژوهش: دانلود پژوهش: فول تکست: پایان نامه دانشگاه: پایان نامه های […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ãäÈÚ
-پایان نامه حقوق پایان نامه رشته حقوق دانلود پایان نامه حقوقی پایان نامه حقوقی دانلود پایان نامه رشته حقوق (سایت مرجع پایان نامه حقوق) (سایت پایان نامه حقوق) (سایت دانلود پایان نامه حقوق) (گرایش جزا عمومی خصوصی) جدید : پژوهش: دانلود پژوهش: فول تکست: پایان نامه دانشگاه: پایان نامه های […] [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ãäÈÚ
ابراهیم
رضایی عضو کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری موضوع افزایش حقوق
نیروهای مسلح، گفت: براي پیگیری این موضوع، کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی
تشکیل شده است که به صورت جدی پیگیر این موضوع هستند. 
وی
افزود: این کمیته متشکل از نماینده وزارت دفاع، ستادکل نیروهای مسلح و
سازمان برنامه و بودجه بوده و اعضای کمیته در حال بررسی و یافتن راهکاری
مورد توافق براي حل این موضوع هستند. 
رضایی
ادامه داد: در این زمینه تلاش خوبی در حال انجا
ابراهیم
رضایی عضو کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری موضوع افزایش حقوق
نیروهای مسلح، گفت: براي پیگیری این موضوع، کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی
تشکیل شده است که به صورت جدی پیگیر این موضوع هستند. 
وی
افزود: این کمیته متشکل از نماینده وزارت دفاع، ستادکل نیروهای مسلح و
سازمان برنامه و بودجه بوده و اعضای کمیته در حال بررسی و یافتن راهکاری
مورد توافق براي حل این موضوع هستند. 
رضایی
ادامه داد: در این زمینه تلاش خوبی در حال انجا
ابراهیم
رضایی عضو کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری موضوع افزایش حقوق
نیروهای مسلح، گفت: براي پیگیری این موضوع، کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی
تشکیل شده است که به صورت جدی پیگیر این موضوع هستند. 
وی
افزود: این کمیته متشکل از نماینده وزارت دفاع، ستادکل نیروهای مسلح و
سازمان برنامه و بودجه بوده و اعضای کمیته در حال بررسی و یافتن راهکاری
مورد توافق براي حل این موضوع هستند. 
رضایی
ادامه داد: در این زمینه تلاش خوبی در حال انجا
ابراهیم
رضایی عضو کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری موضوع افزایش حقوق
نیروهای مسلح، گفت: براي پیگیری این موضوع، کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی
تشکیل شده است که به صورت جدی پیگیر این موضوع هستند. 
وی
افزود: این کمیته متشکل از نماینده وزارت دفاع، ستادکل نیروهای مسلح و
سازمان برنامه و بودجه بوده و اعضای کمیته در حال بررسی و یافتن راهکاری
مورد توافق براي حل این موضوع هستند. 
رضایی
ادامه داد: در این زمینه تلاش خوبی در حال انجا
هر
چند جدول ١٧ بودجه از جدولی مستقل به زیرمجموعه دستگاه‌ها و نهادها منتقل
شده و نظارت‌پذیر ولی انتقادها به کم‌شدن بودجه آنها کماکان ادامه دارد اما
برخی‌ها از جمله «علی مطهری» کم‌شدن بودجه جدول ١٧ را مفید
می‌دانند.«نایب‌رئیس مجلس، در حاشیه جلسه علنی از کم‌شدن بودجه جدول ١٧
استقبال کرد. او در پاسخ به پرسش «شرق» در ارتباط با جدول ١٧ گفت: «بودجه
جدول ١٧ هر چه کمتر باشد، بهتر است، چون این جدول پول‌هایی است که معمولا
به ‌عنوان کمک داده
مقاله حقوق جزا و جرمشناسی - دانلود فایل از گوگل لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 24مقالات حقوق جزا م جرم شناسی اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و کیفرهای جانشین و جرمشناسی . مقاله یا کتاب در مقالات حقوق جزا و جرم شناسی،مقاله حقوق جزا ، تحقیق حقوق مقالات حقوق جزا و جرم شناسی،مقاله حقوق جزا ، تحقیق حقوق جزا،‌ مقالات حقوقی، پایان نامه منابع آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی
-پایان نامه حقوق پایان نامه رشته حقوق دانلود پایان نامه حقوقی پایان نامه حقوقی دانلود پایان نامه رشته حقوق (سایت مرجع پایان نامه حقوق) (سایت پایان نامه حقوق) (سایت دانلود پایان نامه حقوق) (گرایش جزا ادامه مطلب… [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ãäÈÚ
دانلود مقاله حقوق زوجین - mag-iran نگاهی بر نقش زوجین در خانواده و حقوق آنانخانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع مقالات حقوقی - بررسی روابط مالی زوجین بررسی روابط مالی زوجین پیش از آنکه نظر فقه را که حقوق ایران مبتنی بر آن است بیان کنیم SID | حقوق زوجین پس از طلاق دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی حقوق زوجین پس از طلاقتحقیق در مورد حقوق زوجین - دانلود رایگان دانلود رایگان تحقیق در مورد حقوق زوجین مقاله کامل
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها