جواب سوال های درس هایی از قران 2996

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

ماه رجب، ماه امام علی و دخترش حضرت زینب سلام الله علیهماتاریخ پخش: 24/01/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمک.عزیزان در ماه رجب بحث را گوش می‌دهید. در ماه رجب تولد دو امام عزیز، امام جواد(علیه‌السلام) و امام علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. من اهل شعر نیستم، نمی‌دانم حالا متاسفانه بگویم یا نگویم، ولی یک شعر را ناقص حفظ هستم و آن راجع به حضرت امیر(علیه‌السلام) است که تولد حض
ماه رجب، ماه امام علی و دخترش حضرت زینب سلام الله علیهماتاریخ پخش: 24/01/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمک.عزیزان
در ماه رجب بحث را گوش می‌دهید. در ماه رجب تولد دو امام عزیز، امام
جواد(علیه‌السلام) و امام علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. من اهل شعر
نیستم، نمی‌دانم حالا متاسفانه بگویم یا نگویم، ولی یک شعر را ناقص حفظ
هستم و آن راجع به حضرت امیر(علیه‌السلام) است که تولد
شناخت ظرفیت گسترده انسانتاریخ پخش: 27/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»در خدمت عزیزان هستیم. اساتید و دانشجویان دانشگاه شاهد در جوار مرقد مطهر حضرت امام، برای شادی روح امام و شهدا هم یک صلوات بفرستید. (صلوات حضار)این بحث برای معلمین، اساتید، طلاب فکر می‌کنم بحث خوبی باشد. دیروز به ذهنم آمد و چند ساعتی مطالعه کردم و خدا یک چیزهايی به ذهن من انداخت. بحث ظرفیت است. چون ما بیشتر می‌گوییم: علمش زیاد شود. قرآن نمی‌گوید:
بهره‌گیری از فرصت عمرتاریخ پخش: 20/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»1- نقش مسابقات در توجه به نسل نو به برنامهاز
برکات جمهوری اسلامی، برنامه‌هاي مفیدی بود که در سایه‌ی جمهوری اسلامی
پیاده شد، برنامه‌هاي بسیار زیاد، یکی از همین برنامه‌ها هم همین درسهايی
از قرآن بود که در آستانه‌ی چهلمین سال، حتی یک شب جمعه از طرف ما تعطیل
نشده است. ده سالی که از این قصه گذشت، بعضی از فرهنگیان عزیز، دبیری در
منطقه‌ای از تهرا
بهره‌گیری از فرصت عمرتاریخ پخش: 20/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»1- نقش مسابقات در توجه به نسل نو به برنامهاز
برکات جمهوری اسلامی، برنامه‌هاي مفیدی بود که در سایه‌ی جمهوری اسلامی
پیاده شد، برنامه‌هاي بسیار زیاد، یکی از همین برنامه‌ها هم همین درسهايی
از قرآن بود که در آستانه‌ی چهلمین سال، حتی یک شب جمعه از طرف ما تعطیل
نشده است. ده سالی که از این قصه گذشت، بعضی از فرهنگیان عزیز، دبیری در
منطقه‌ای از تهرا
بهره‌گیری از فرصت عمرتاریخ پخش: 20/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»1- نقش مسابقات در توجه به نسل نو به برنامهاز
برکات جمهوری اسلامی، برنامه‌هاي مفیدی بود که در سایه‌ی جمهوری اسلامی
پیاده شد، برنامه‌هاي بسیار زیاد، یکی از همین برنامه‌ها هم همین درسهايی
از قرآن بود که در آستانه‌ی چهلمین سال، حتی یک شب جمعه از طرف ما تعطیل
نشده است. ده سالی که از این قصه گذشت، بعضی از فرهنگیان عزیز، دبیری در
منطقه‌ای از تهرا
بهره‌گیری از فرصت عمرتاریخ پخش: 20/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»1- نقش مسابقات در توجه به نسل نو به برنامهاز
برکات جمهوری اسلامی، برنامه‌هاي مفیدی بود که در سایه‌ی جمهوری اسلامی
پیاده شد، برنامه‌هاي بسیار زیاد، یکی از همین برنامه‌ها هم همین درسهايی
از قرآن بود که در آستانه‌ی چهلمین سال، حتی یک شب جمعه از طرف ما تعطیل
نشده است. ده سالی که از این قصه گذشت، بعضی از فرهنگیان عزیز، دبیری در
منطقه‌ای از تهرا
بهره‌گیری از فرصت عمرتاریخ پخش: 20/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»1- نقش مسابقات در توجه به نسل نو به برنامهاز
برکات جمهوری اسلامی، برنامه‌هاي مفیدی بود که در سایه‌ی جمهوری اسلامی
پیاده شد، برنامه‌هاي بسیار زیاد، یکی از همین برنامه‌ها هم همین درسهايی
از قرآن بود که در آستانه‌ی چهلمین سال، حتی یک شب جمعه از طرف ما تعطیل
نشده است. ده سالی که از این قصه گذشت، بعضی از فرهنگیان عزیز، دبیری در
منطقه‌ای از تهرا
بهره‌گیری از فرصت عمرتاریخ پخش: 20/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»1- نقش مسابقات در توجه به نسل نو به برنامهاز برکات جمهوری اسلامی، برنامه‌هاي مفیدی بود که در سایه‌ی جمهوری اسلامی پیاده شد، برنامه‌هاي بسیار زیاد، یکی از همین برنامه‌ها هم همین درسهايی از قرآن بود که در آستانه‌ی چهلمین سال، حتی یک شب جمعه از طرف ما تعطیل نشده است. ده سالی که از این قصه گذشت، بعضی از فرهنگیان عزیز، دبیری در منطقه‌ای از تهران ب
بهره‌گیری از فرصت عمرتاریخ پخش: 20/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»1- نقش مسابقات در توجه به نسل نو به برنامهاز
برکات جمهوری اسلامی، برنامه‌هاي مفیدی بود که در سایه‌ی جمهوری اسلامی
پیاده شد، برنامه‌هاي بسیار زیاد، یکی از همین برنامه‌ها هم همین درسهايی
از قرآن بود که در آستانه‌ی چهلمین سال، حتی یک شب جمعه از طرف ما تعطیل
نشده است. ده سالی که از این قصه گذشت، بعضی از فرهنگیان عزیز، دبیری در
منطقه‌ای از تهرا
 توبیخ و تشویق کارگزاران نظامتاریخ پخش: 04/08/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»نهج‌البلاغه
برای حضرت امیر سه قسمت است، قسمت اولش، بیشتر اصول عقاید است. در مورد
توحید و نبوت و معاد و اینها. وسطش 77 نامه است که امیرالمؤمنین به
استاندارها گفته: این رقمی حکومت کنید. بیشتر رنگ سیاسی دارد. آخرش کلمات
قصار است. موعظه و نصیحت است. عقاید، سیاست، نصیحت! در نامه‌ها یک نامه‌ای
هست در مورد اینکه چه کسی را تشویق کنیم، چه کسی ر
شناخت ظرفیت گسترده انسانتاریخ پخش: 27/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»در
خدمت عزیزان هستیم. اساتید و دانشجویان دانشگاه شاهد در جوار مرقد مطهر
حضرت امام، برای شادی روح امام و شهدا هم یک صلوات بفرستید. (صلوات حضار)این
بحث برای معلمین، اساتید، طلاب فکر می‌کنم بحث خوبی باشد. دیروز به ذهنم
آمد و چند ساعتی مطالعه کردم و خدا یک چیزهايی به ذهن من انداخت. بحث ظرفیت
است. چون ما بیشتر می‌گوییم: علمش زیاد شود. قرآن نمی‌گو
 توبیخ و تشویق کارگزاران نظامتاریخ پخش: 04/08/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»نهج‌البلاغه
برای حضرت امیر سه قسمت است، قسمت اولش، بیشتر اصول عقاید است. در مورد
توحید و نبوت و معاد و اینها. وسطش 77 نامه است که امیرالمؤمنین به
استاندارها گفته: این رقمی حکومت کنید. بیشتر رنگ سیاسی دارد. آخرش کلمات
قصار است. موعظه و نصیحت است. عقاید، سیاست، نصیحت! در نامه‌ها یک نامه‌ای
هست در مورد اینکه چه کسی را تشویق کنیم، چه کسی ر
شناخت ظرفیت گسترده انسانتاریخ پخش: 27/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»در
خدمت عزیزان هستیم. اساتید و دانشجویان دانشگاه شاهد در جوار مرقد مطهر
حضرت امام، برای شادی روح امام و شهدا هم یک صلوات بفرستید. (صلوات حضار)این
بحث برای معلمین، اساتید، طلاب فکر می‌کنم بحث خوبی باشد. دیروز به ذهنم
آمد و چند ساعتی مطالعه کردم و خدا یک چیزهايی به ذهن من انداخت. بحث ظرفیت
است. چون ما بیشتر می‌گوییم: علمش زیاد شود. قرآن نمی‌گو
شناخت ظرفیت گسترده انسانتاریخ پخش: 27/07/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»در
خدمت عزیزان هستیم. اساتید و دانشجویان دانشگاه شاهد در جوار مرقد مطهر
حضرت امام، برای شادی روح امام و شهدا هم یک صلوات بفرستید. (صلوات حضار)این
بحث برای معلمین، اساتید، طلاب فکر می‌کنم بحث خوبی باشد. دیروز به ذهنم
آمد و چند ساعتی مطالعه کردم و خدا یک چیزهايی به ذهن من انداخت. بحث ظرفیت
است. چون ما بیشتر می‌گوییم: علمش زیاد شود. قرآن نمی‌گو
 توبیخ و تشویق کارگزاران نظامتاریخ پخش: 04/08/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»نهج‌البلاغه
برای حضرت امیر سه قسمت است، قسمت اولش، بیشتر اصول عقاید است. در مورد
توحید و نبوت و معاد و اینها. وسطش 77 نامه است که امیرالمؤمنین به
استاندارها گفته: این رقمی حکومت کنید. بیشتر رنگ سیاسی دارد. آخرش کلمات
قصار است. موعظه و نصیحت است. عقاید، سیاست، نصیحت! در نامه‌ها یک نامه‌ای
هست در مورد اینکه چه کسی را تشویق کنیم، چه کسی ر
 توبیخ و تشویق کارگزاران نظامتاریخ پخش: 04/08/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»نهج‌البلاغه
برای حضرت امیر سه قسمت است، قسمت اولش، بیشتر اصول عقاید است. در مورد
توحید و نبوت و معاد و اینها. وسطش 77 نامه است که امیرالمؤمنین به
استاندارها گفته: این رقمی حکومت کنید. بیشتر رنگ سیاسی دارد. آخرش کلمات
قصار است. موعظه و نصیحت است. عقاید، سیاست، نصیحت! در نامه‌ها یک نامه‌ای
هست در مورد اینکه چه کسی را تشویق کنیم، چه کسی ر
 توبیخ و تشویق کارگزاران نظامتاریخ پخش: 04/08/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»نهج‌البلاغه
برای حضرت امیر سه قسمت است، قسمت اولش، بیشتر اصول عقاید است. در مورد
توحید و نبوت و معاد و اینها. وسطش 77 نامه است که امیرالمؤمنین به
استاندارها گفته: این رقمی حکومت کنید. بیشتر رنگ سیاسی دارد. آخرش کلمات
قصار است. موعظه و نصیحت است. عقاید، سیاست، نصیحت! در نامه‌ها یک نامه‌ای
هست در مورد اینکه چه کسی را تشویق کنیم، چه کسی ر
 توبیخ و تشویق کارگزاران نظامتاریخ پخش: 04/08/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»نهج‌البلاغه
برای حضرت امیر سه قسمت است، قسمت اولش، بیشتر اصول عقاید است. در مورد
توحید و نبوت و معاد و اینها. وسطش 77 نامه است که امیرالمؤمنین به
استاندارها گفته: این رقمی حکومت کنید. بیشتر رنگ سیاسی دارد. آخرش کلمات
قصار است. موعظه و نصیحت است. عقاید، سیاست، نصیحت! در نامه‌ها یک نامه‌ای
هست در مورد اینکه چه کسی را تشویق کنیم، چه کسی ر
70 سوال تستی با جواب درس روش تحقیق فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 13حجم فایل: 689قیمت: 14000 تومانبخشی از متن:70 سوال تستی با جواب درس روش تحقیق و بسیار مفید برای دانشجویان و اساتید بزرگوارمثل شیوه نگارش متن یافته ها باید بر اساس ................ انجام پذیرد و اغلب مطالب به صورت ............... ولی تا آنجا که ممکن است سعی شود مطالب به صورت .................... ارائه شوند ؟الف - نظم غیر دقیق - معلوم - سوم شخص مفرد ب - نظم دقیق - معلوم - سوم شخص جمع
بیماری حسادت و راه‌هاي درمانتاریخ پخش: 23/10/95بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»بحثمان
چند جلسه راجع به این بود که قرآن شفاست یعنی چه؟ یعنی هر کس مریض می‌شود،
حمد و قل هو الله بخوانیم و حمد بخوانیم؟ این روایت که داریم شفاست، یعنی
شفای از مرض‌هاي باطنی است. یکی از مرض‌هاي باطنی حسادت است. این حسد چیست و
چطور این حسد را برطرف کنیم؟‌1- مفاهیم واژه‌هاي غبطه، حسادت، بخل و ایثارآدم
یک نعمتی را که می‌بیند، چهار رقم برق
ماها ادمای خوب و سالم و با فکری هستیمفقط گاهی وقتا خودمون محدود میکنیم چون نمی‌تونیم درک کنیم چون از بچگی زدن تو سرمون گفتم شما محدودید شما نمیتوانید شما عقلتون کمه شما هیچ وقت مثل حضرت پیغمبر نمی‌تونید عروج کنیدشما به دنیا اومدید که یک روزی هم بمیرید بدونه اینکه مقام خودتون درک کنیداگه چیزی حس می‌کنی اکسیزوفرنی داری چون من نمیتونم ببینم پس واقعی نیستاگه این چه فکر غلطیه  شایدتو داری فرار میکنی از واقعیت چرا؟ چون عقاید پدر و مادرتون ن
نرم افزار کتاب قران پنج ابتداییشامل کلیه دروس به صورت صوتی و تصویری مناسب برای دانش آموزان و آموزگاران قابل نصب بر روی تمامی گوشی هاي سیستم عامل آندرویداین نرم افزار کاربردی را می توانید از lux48 .blogsky.com دانلود کنید.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ãäÈÚ
کانال تلگرام نمونه سوال هفتم ریاضی با جواب : اینجا کلیک کنید تا مطالب
مرتبط با کانال تلگرام نمونه سوال هفتم ریاضی با جواب را در وب سایت سرزمین
تیزهوش ها ...22, 2015 - این نمونه سوال توسط سرکار خانم زهرا نورالدینی
تهیه و تنظیم شده است. پاسخنامه این نمونه سوال به همراه سوالات در فایل
زیپ قرار داده شده است نمونه ...24, 2017 - نمونه سوالات ریاضی هفتم در
نوبت دوم که در چند سال گذشته پرتکرار بوده ... علمی پزشکی باشگاه
خبرنگاران جوان؛ موفقیت در امتحانات با ت
راستش هدف از گذاشتن این کلیپ جواب به سوال یکی از استاد هاي گروه برق بود که این سوال و سر کلاس پرسید و هیچکس جواب نداد .در این کلیپ توضیحاتی در مورد فلیپ فلاپ و لچ و تفاوت هاشون   ارائه می شود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ãäÈÚ
 اخلاق آموزش در قرآنتاریخ پخش: 07/11/95بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»در
این جلسه می‌خواهم در مورد اخلاق آموزش صحبت کنم. چون تقریباً پنج میلیون
دانشجو داریم. دوازده میلیون، سیزده میلیون دانش آموز داریم. یک میلیون
معلم داریم. غیر از اساتید دانشگاه، به هر حال نیاز است... مشکل دنیا هم
امروز اخلاق است. آموزش نیست. گیر در «یُزَکِّیهِمْ‏» است، در «وَ
یُعَلِّمُهُم‏» نیست. الآن مشکل آمریکا این است که سواد ندارد، یا مش
بنام خدا امروز سومین روز از ماه مبارک رمضان است ضمن قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه میهمانی خدا ترجمه کامل فارسی قران مجید را در اینجا براتون به اشتراک میذارم انشاالله با تدبر و تفکر در معنای فارسی قران بتوانیم از بطن این گنجینه عظیم الهی برخوردار شویم.ترجمه فارسی قرآن مجیدhttp://s8.picofile.com/file/8296231826/ebook3317_www_takbook_com_.pdf.html
ãäÈÚ
جریان مجید و گربه ...یک عملکرد خطر ناک انگلیسیجدیدا عده ای در فضای مجازی با تصور اندازی اینکه گربه را مجید صدا کنند دست به یک حرکت گسترده برای هماهنگی ذهنی  این نام مقدس در کنار گربه زده اند...هدف چنین کاری کتاب مقدس مسلمانان است که انرا قران مجید مینامیم..و قصد انها این است که کودکان فردا وقتی نام قران مجید را میشنوند به یا گربه که نمادی از مرموزی.بی وفایی و اوارگی در خیابان بیفتند..چنین تصوری ناخوداگاه حس بدی از قران در ذهن کودکان خواهد ساخ
آزمون ماهانه و مستمر قران ششم ابتدایی قرآن آبان 96آزمون ماهانه و مستمر قران ششم ابتدایی قرآن آبان 96
دانلود نمونه سوال ماهانه وآزمون مستمر قرآن ششم ابتدایی آبان 96 دریافت فایل


آزمون ماهانه و مستمر قران ششم ابتدایی قرآن آبان 96

ãäÈÚ
ارزشیابی ترم دوم ریاضی سال نهم همراه با پاسخنامه تشریحی. تاریخ :
چهارشنبه ... نمونه سوالات کل کتاب ریاضی سال نهم به صورت فصل به فصل.
تاریخ : یکشنبه ...ریاضیات 789 - تست ریاضی نهم - آموزش ریاضی و نمونه سوال
و پاورپوینت و تست ریاضی و ... - ریاضیات 789. ... سوالات تست ریاضی ورودی
سال دهم مدارس نمونه دولتی سال 95 ... آزمونک فصل دوم ریاضی پایه هفتم در
دو سطح مختلف با پاسخنامه تشریحی.نمونه سوال هاي جدید فصل ششم ... تاریخ :
شنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۵ | 10:18 | نویسنده :
مسئولیت انسان در برابر دیده‌ها و شنیده‌هاتاریخ پخش: 28/11/95بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»بحث
ما در تفسیر و تحلیل یک آیه هست که همه ما به آن نیاز داریم. قرآن
می‌فرماید: «وَ لا تَقْفُ» پیگیری نکن،‏ «ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»
(اسراء/36) بعد می‌فرماید: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ
کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» یعنی چیزی را که علم نداری پیگیری
نکن. در مقابل شایعات است. یک چیزی در فضای مجازی
 جایگاه امام و رهبری در جامعهتاریخ پخش: 17/01/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»عزیزان سال 96 را آغاز کردید، در ماه رجب هستیم و در آستانه‌ی تولد دو امام، امام جواد و حضرت علی(ع). چون در آستانه‌ی تولد دو امام هستیم، من خواستم در مورد امامت و رهبری صحبت کنم. اول اینکه در طول تاریخ مردم رهبر داشتند. چه زندگی‌هاي بدوی، چه شهری، دایره‌هاي کوچک، بزرگ، سنتی، مدرن، ساده، پیچیده، یعنی هیچوقت هیچ کجا اینطور نبوده که یک جمعیت
 جایگاه امام و رهبری در جامعهتاریخ پخش: 17/01/96بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»عزیزان
سال 96 را آغاز کردید، در ماه رجب هستیم و در آستانه‌ی تولد دو امام، امام
جواد و حضرت علی(ع). چون در آستانه‌ی تولد دو امام هستیم، من خواستم در
مورد امامت و رهبری صحبت کنم. اول اینکه در طول تاریخ مردم رهبر داشتند. چه
زندگی‌هاي بدوی، چه شهری، دایره‌هاي کوچک، بزرگ، سنتی، مدرن، ساده،
پیچیده، یعنی هیچوقت هیچ کجا اینطور نبوده که یک جم
بدون تردید اگر عمل درستی هم نداشته باشم مسلمانم و عشق ما قران کریم و تلاوت زیباست. تلاوت فوق زیبای ایه نور و تلاوت اعجازی توسط مرحوم شیخ عبدالباسط را به عاشقان قران هدیه می نمایم حجم این تلاوت 18 دقیقه ای مجلسی بسیار کم است  اعجاز و تحریر ها و صوت جمیل را بشنوید و برای دانلود این تلاوت فوق زیبا اینجا را کلیک فرمایید. تلاوت قران و شنیدن قران کریم که همیشه عشق ماست ولی در ماههاي محرم و صفر بیشتر به شنید کلام الهی با صوت فوق جمیل اعجازی مشغول شو
حضرت زهرا(سلام الله علیها)، الگوی زنان عالمتاریخ پخش: 12/12/95بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»چون
بحث را ایام شهادت حضرت زهرا(س) می‌شنوید، یک سلام چند ثانیه‌ای به حضرت
زهرا داشته باشیم. من سلام می‌کنم شما هم پای تلویزیون سلام کنید. «السلام
علیک یا فاطمه بنت رسول الله، السلام علیک و رحمه الله و برکاته»1- عصمت حضرت زهرا، ضامن سیره و سخن آن حضرتفاطمه
زهرا دختر معصوم، همسر معصوم و مادر معصوم است. به عبارت دیگر دختر نبو
ازدواج دانشجویی، برکات و آسیب‌هاتاریخ پخش: 19/12/95بسم الله الرحمن الرحیم«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»در
خدمت برادران و خواهران دانشجو هستیم که ازدواج کردند. ازدواج دانشجویی و
عازم سفر مشهد مقدس هستند. چند دقیقه‌ای مطالبی را بگوییم. ازدواج در اسلام
مقدس است. یک خانمی ازدواج نمی‌کرد، گفتند: چرا ازدواج نمی‌کنی؟ گفت: من
می‌خواهم خودسازی کنم. رشد کنم. حضرت فرمود: اگر بنا بود رشد کنی، حضرت
زهرا ازدواج نمی‌کرد. این بازی‌ها را کنار بگذ
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها